Skidning

Skoj På Skidor börjar 5.10.2022 kl. 18!

Kommunmästerskap 2022

Länk till resultat.

 

Tips för bättre skidteknik - Diagonalåkning
                                             Stakning

 

En ny bro byggs över skidspåret i Långdalen (oktober 2014).
Arbetet fortsätter...
Bron över skidspåret är färdig ....
.. och talkoarbetarna ser belåtna ut. (Ca. tio personer har deltagit i talkoarbtet).

 

Skidspåret på åkern vid Långdalen 2013.
KSF-ordförande Jörgen Lindroos överräcker Finlands Svenska skidförbunds förtjänsttecken i guld åt Marianne "Nanne" Börman.