Om KSF Dolphins

Allmänt om KSF Dolphins (uppdaterat 18.8.2019)

 

Simsektionen i Kimito Sportförening kallar sig ”KSF Dolphins”. Det officiella namnet är Kimito Sportförening rf. Simsektionen KSF Dolphins verksamhet startade i januari 2018. KSF Dolphins ordnar simträningar främst i Kasnäs Badhus, men också I Pemar simhall. Föreningen har idag över 40 aktiva simmare varav 10 simmare har egen tävlingslicens.

För att börja simma i KSF Dolphins måste du vara medlem I Kimito Sportförening rf. För att delta i simteknikgruppens träningarn skall du skall helst också vara simkunnig. Det ordnas skilda juniorgrupper för nybörjare som klarar av att simma 25m. Enligt definitionen på simkunnighet i Norden är en person simkunnig, om hon/han efter att ha fallit I djupt vatten, så att huvudet går under vattenytan,

  • kommer upp till ytan,
  • simmar 200 meter i ett streck,
  • varav 50m är på rygg.

 

Som nybörjare tränar man till en början en gång i veckan, huvuduppgiften är att lära sig tekniken i de fyra simsätten.

Då man lärt sig lite mer om simteknik kan man enligt intresse simma flera gånger i veckan, träningarna går då ut på vidare utveckling av simmarens teknik samt att öka uthållighet och snabbhet i alla simsätt eller det eller de simsätt som passar bäst för den enskilda simmaren.

En simmare som visar sig behärska simtekniken, samt starter och vändningar i ett eller flera simsätt kan tillsammans med tränarna utvärdera möjligheterna och viljan att delta i simtävlingar.


KSF Dolphins tävlingssimmare tränar minst två gånger i veckan 1-1,5 timme per simträning. Tävlingssimmarna  fokuserar på fortsättning av teknikutvecklingen, samt uthållighet.

KSF Dolphins har som mål att varje vår- och hösttermin ordna egna inofficiella “tävlingar”, där alla simmare, med eller utan tävlingslicens har möjlighet att prova på spänningen och de olika skedena i en simtävling.

 

2018 Simsektionen har fått föreningstöd från Utbildnings- och kultusministeriet för att utveckla simverksamheten.

2019 Lions-Club Kimito-Kemiö R.F har gett understöd för inköp av material och utrustning till juniorer

PDF-tiedostoKSF Dolphins toimihenkilöiden EA - HP todistus 4.3.2018.pdf (193 kB)
Intyg över skolning i livräddning och första hjälp.

KSF Dolphins sponsras av:

Byggnadsfirma Jerker Jensén

www.jensens.fi