MotionsOL - Kuntosuunnistus

2022

 

Följ de gällande corona anvisningarna och begränsningarna

Seuraa voimassa olevat corona suositukset ja rajoitukset

 

Frivillig kartavgift 5 € för andra än medlemmar i KSF och Kiilat.
Referens: MotionsOL  
FI31 2436 1800 0084 17

Vapaaehtoinen karttamaksu 5 € muille kuin KSF:n ja Kiilojen jäsenille.
Viesti: MotionsOL
FI31 2436 1800 0084 17

 

 

Motionsorientering våren 2022

 

*Må  11.4 Melassuo,                                           Bjärnå Rasti Perniö

** To 14.4  Suojala, Sagu                                     Paimion Rasti                                            

Ti 26.4 Finnuddsvägen (Kiilojen Talo)                     Kemiön Kiilat, PR
     Motionsorientering vid Kiilojen Talo, Finnuddsvägen 1170 ti 26.4.  kl 17 - 18. Emit på kontrollerna. 
     Därefter är kontrollerna ett par veckor i skogen för orientering på egen hand. Kartlåda vid 
     Kiilojen Talo.
    Kuntosuunnistus Kiilojen talolla ti 26.4.2022 klo 17-18. Silloin emitit rasteilla. Rastiliput ovat
     pari viikkoa metsässä omatoimisuunnistajille. Karttalaatiķko Kiilojen talolla.

*Må 9.5 Teijontie 1825, Bjärnå                              Rasti Perniö

Ti 17.5  Långdalen (Västeruddsvägen 101), Kimito   Kimito SF , MV

Ti 31.5 Ringblommevägen 5, Småland, Kimito         Kimito SF, RN

**To 2.6  Järvenkyläntien louhos (Sauvo)               Paimion Rasti

**To 9.6 Paippi                                                      Paimion Rasti

 

Närmare uppgifter Rolf Nordell, Kimito SF, 0500207119 

                            Paavo Ratia, Kemiön Kiilat, 0407499175

Starttid för de orienteringar KSF och KK anordnar kl. 17 – 18
Banor 2 km - 4 km
Frivillig kartavgift 5 € för andra än medlemmar i KSF och Kiilat.

*Maanantairastit http://www.angelniemenankkuri.com/maanantairastit/2022/
Starttid 17 – 18.30 Avgift 7 €. Gratis under 16 år.
Banor 1,5 km - 7 km

** Paimion Rasti  https://www.paimionrasti.fi/peimari/
Starttid 17 - 19. Avgift 8 €, under 16 år 2 €
Banor 2 km - 6 km

Kolla Maanantairastit och Peimarinrastit - ibland sker ändringar