MotionsOL - Kuntosuunnistus

2021

 

Följ de gällande corona anvisningarna och begränsningarna

Seuraa voimassa olevat corona suositukset ja rajoitukset

 

 

Bild från Google maps

Orienteringsträning 4 i coronatider

Två orienteringsbanor 3,1 och 4,8 km finns utsatta under två veckor 31.5 - 14.6. Vägvisning till masten i Hulta från Åbovägen 757  Kartor finns i en postlåda vid samlingsplatsen. Skriv ditt namn på listan. På kontrollerna finns ett rödgult band och en "lapp" med en kod.  (Det finns andra kontroller i skogen)

Meddela om kartorna håller på att ta slut.

Suunnistusharjoittelu 4 korona-aikaan

Kaksi suunistusrataa 3,1 ja 4,8  km tarjolla kahden viikon aikana 31.5 -  14.6. Opastus Hultan mastoon Turuntieltä 757 Kartat löytyy postilaatikosta kokoontumispaikalla. Kirjoita nimesi listalle. Rastilla on punakeltainen nauha ja "koodilappu". (Löytyy muita rasteja metsässä)

Ilmoita jos kartat ovat loppumassa.

Banläggare/Ratamestari Paavo Ratia 040749917

 

Orienteringsträning 3 i coronatider 4 - 31.5

Orienteringsbanor 2,7 km, 3,3 km och 4,3 km  4 - 31.5  i Kila. Snitsel till startplatsen från Finnuddsvägen 1241 (korsningen med Kilavägen) längs Kilavägen. Kartorna finns i en postlåda vid startplatsen.
Gårdsplaner och åkrar ÄR FÖRBJUDNA OMRÅDEN.

Meddela om kartorna håller på att ta slut.

Banläggare: Paavo Ratia 040749917

 

Suunnistusharjoitus 3 korona-aikaan 4 - 31.5

Suunistusratoja 2,7 km, 3,3 km ja 4,3 km  on tarjolla 4 - 31.5 Kiilassa. Viitoitus lähtöpaikalle  Suomenkulmantie 1241 ( Kiilantien risteyksessä)  Kiilantietä pitkin. Kartat löytyy postilaatikosta lähtöpaikalla. 
Pellot ja pihat ovat KIELLETTYJÄ ALUEITA

Ilmoita jos kartat ovat loppumassa.

Ratamestari: Paavo Ratia 040749917

Orienteringsträning 2 i coronatider

28.4 – 16.5

Motionsorientering på bergen i Degerdal vid Virtanens vindskydd (laavau)

Kartorna finns i en postlåda vid Virtanens vedlager 100 m från korsningen mellan Åbovägen och Eknäsvägen. Man kan en karta och köra vidare och parkera bilen under ellinjen varifrån det är 750 m till vindskyddet

Banor 2,2 km, 2,2 km och 3,2 km på samma karta.

 

Suunnistusharjoitus 2 korona-aikaan

28.4 – 16.5

Kuntosuunnistus Degerdalin kalliolla Virtasen laavulta.

Kartat postlaatikossa Virtasen puuvarastolla 100 m Turuntien ja Ekniementien risteyksestä. Voi ottaa kartan ja ajaa eteenpäin sähkölinja alle parkkiin josta 750 m laavulle,

Matkat 2,2 km, 2,2 km ja 3,2 km samalla kartalla.

 

 

Pysäköintialueen reunalla, talon seinässä, on alueesta tyylitelty kartta.
Vid P-platsen, på en husvägg finns en schematsk karta

2021
 

Orienteringsträning 1 i coronatider
 

(Lämpligt söndagsprogram för hela familjen, Grill finns)

Vid Söderlångvik vindskydd (laavu) finns fyra orienteringsbanor (en ca 3 och tre stycken ca 5 km) utsatta. Kartor finns i vindskyddet. Parkera bilen vid Söderlångvik gård och löp/promenera till vindskyddet ca 2,5 km. Se Vindskyddet https://soderlangvik.fi/naturstigar/
Mera info finns i vindskyddet.
Meddela om kartorna håller på att ta slut Markku Vesalainen puh 0407333150

Mera om naturstigen (på finska) finns  här

Suunnistusharjoitus 1 korona-aikaan


(Sopiva sunnuntai ohjelma koko perheelle; grilli löytyy)
 

Söderlångvikin laavun läheisyydessä löytyy neljä suunnistusrataa ( n. 3 km ja kolme n. 5 km). Kartat löytyy laavulta. Pysäköi Söderlångvikin kartanon P-paikalla ja juokse/kävele laavulla n 2,5 km. Katso Laavu   https://soderlangvik.fi/fi/luontopolut/

Infotaulu löytyy laavulta.

Ilmoita jos kartat ovat loppumassa Markku Vesalainen puh 0407333150

Info luontopolusta löytyy täältä