Föreningen

 

Kimito Sportförening r.f. fick sin början 1945 då en grupp unga män under ledning av Arthur Lindström beslöt sig för att grunda föreningen. Man hade redan idrottat i Kimito ungdomsförenings regi och tack vare det fick KSF också en bra start genast. Fotboll, friidrott, skidning och orientering var de grenar som var aktivt med från första början. Efterhand att antalet medlemmar ökade togs även flera idrottsgrenar med på programmet, skytte samt bordtennis.

KSF:s uppgift är idag såsom även för 75 år sedan att se till att framförallt barn och ungdomar men även äldre skall ha möjlighet att delta i organiserad idrottsverksamhet i sin hemkommun, Kimitoöns kommun. Den uppgiften sköter KSF även idag med all heder. Med sina ca 800 medlemmar hör föreningen till de största i kommunen. KSF har 6 aktiva sektioner: fotboll, friidrott, orientering, bordtennis samt skidning/alpin. Fr.o.m 2018 har föreningen också en simsektion vilken samlar ihop simintresserade unga och gamla.