Förslagslåda

Här kan Ni skicka förslag, idéer och åsikter om föreningens verksamhet.
Alla förslag är anonyma så önskan är att åsikter hålls på en saklig nivå, tack!