Domare

Domare i Kimito


Thomas Korsström 040 5436792

 

Domar frågor, regel funderingar eller liknande försöker jag också svara på

kontakta Thomas Korsström, thomas.korsstrom@outlook.com

Spelledar lista fås av mig.

 

Domararvoden 

 

Info om spelledarkurs 2016 kommer snart.