Arkiv

Kimito Sportförening r.f fick sin början 1945 då en grupp unga män under ledning av Arthur Lindström beslöt sig för att grunda föreningen. Förrän det hade man idrottat i Kimito ungdomsförenings regi och tack vare det fick KSF också en bra start genast från första början. Fotboll, friidrott, skidning och orientering var de grenar som var aktivt med från första början. Efterhand att antalet medlemmar ökade togs även flere idrottsgrenar med på programmet. Dessa grenar var skytte samt bordtennis.

KSF:s uppgift är idag såsom även för 60 år sedan att se till att framförallt barn och ungdomar men även äldre skall ha möjlighet att delta i organiserad idrottsverksamhet i sin hemkommun. Den uppgiften sköter KSF även idag med all heder. Med sina ca. 900 medlemmar hör föreningen till de största i kommunen och mätt i verksamhet är föreningen störst. KSF har i dagens läge 5 aktiva sektioner: fotboll, skidning, friidrott, orientering samt bordtennis. Utöver sektionernas grenspecifika verksamhet är föreningen en aktiv arrangör av olika fester, lotterier och dylikt för att ekonomin fortsättningsvis skall hållas stabil och på en god nivå. Pengar behövs förstås till verksamheten men även för att upprätthålla föreningens egen klubbstuga, motionsbana och fotbollsplan som finns på Långdalen i Vreta på ett område som man arrenderar av Kimito ungdomsförening.

Representationslaget handhas sedan säsongen 1993 av föreningen FC Boda där KSF är en av moderföreningarna. FC Boda spelar denna säsong i division 3. Fotbollssektionen är även en aktiv arrangör av olika turneringar, varav den största är Gräsplanscupen som arrangeras i början på augusti och lockar 60 lag.

2005 fick fotbollssektionen ett erkännande för sitt utomordentliga arbete för fotbollen i och med att Turun pallo seura (TPS) bad KSF att komma med i deras samarbetsprojekt, South West United (SWU). SWU är ett projekt med 12 fotbollsklubbar i sydvästra Finland som leds och koordineras av TPS. Projektets mål är att utveckla klubbarnas spelar-, tränar- och ledarutbildning.

Friidrottsverksamheten leds av en handfull tränare och ledare som under de senaste åren igen fått fart på verksamheten och i detta nu har ett 40- tal aktiva juniorer med i sin verksamhet, varav de främsta har nått fina framgångar på förbundsnivå. Friidrottarna arrangerar olika träningar och tävlingar regelbundet under året och kommer att arrangera "Ärevarvet" i början på juni på Långdalen.

Orienteringssektionen har under flera decennier främst varit känd som den utomordentliga tävlingsarrangören, men nog har man också hela tiden haft en juniorverksamhet som med jämna mellanrum fått fram orienterare som nått ända till den nationella toppen. Orienteringssektionens juniorverksamhet har under de senaste åren igen fått kraftigare vind i seglen och man har idag ett 20-tal juniorer med i sin verksamhet som leds av en grupp aktiva ledare. Orienteringssektion ser också till att föreningen har fina orienteringskartor att tillgå på tävlingar och på de träningar som ordnas regelbundet under sommarhalvåret.

När man tar i beaktande förhållandena som på dessa breddgrader inte alltid är de bästa för vintersporter, har skidsektionen lyckats mer än väl med sin verksamhet. Ett 40-tal unga juniorer leds av en handfull ledare, med början tidigt på hösten med barmarksträningar och ett uppskattat läger, innan snön faller och man tar itu med poängskidningar, klubbmästerskap o.s.v. Skidsektionens uppsving fick sin början för några år sedan och därför hör en stor del av juniorerna ännu hemma i de yngsta klasserna, vilket samtidigt betyder att man främst deltar i tävlingar på vår egen ö. Varje år görs dock resor till några distriktstävlingar för att juniorerna skall få känna sig för i "hetluften" och i takt med att de blir äldre kommer man säkert att få se mera av dem även på större arenor, för väldigt ivriga är de förmågor som tar emot sina pokaler på den uppskattade skidmiddagen som traditionellt avslutar skidsäsongen.

Samtidigt som uppsvinget började för juniorerna fick även många tidigare aktiva tävlingsskidåkare för sig att man skulle ta sig an Vasaloppet och andra långlopp, vilket ledde till att föreningen idag har många aktiva som kan stoltsera med en och t.o.m flera Vasaloppsmedaljer.

Bordtennissektionen har idag en relativt liten men istället verkligt god verksamhet. Ett 10-tal yngre och äldre seniorer samt en handfull juniorer tränar regelbundet och man deltar för tillfället med två lag i bordtennisens division 2. Dagens juniorer har kommit med först under de senaste åren men några av dem har redan hunnit skörda fina framgångar på de åboländska arenorna. Bordtennissektionen är även den en duktig arrangör och skulle gärna arrangera större tävlingar än egna och åboländska mästerskap för att visa upp sin gren för en större publik, men tyvärr har vi inte tillräckligt stora utrymmen på Kimitoön för att detta skulle lyckas.

Som av artikeln framgår är det en förening som sjuder av aktivitet. När dessutom gemenskapen och talkoandan i föreningen är verkligt god så är det med tillförsikt man kan se fram emot de kommande 60 åren.

Jubileumsdagen i Långdalen.

Förteckning över firmor och företag vilka uppvaktat föreningen med anledning av 70-års jubileumet!

 Ordföranden på 70-års fest i Wrethalla!

Jörgen Lindroos, Ecka Wasén, Ralf Gustavsson, Jörgen Törnqvist, Pål Byman.

2015

Under år 2015 kommer temat ” KSF 70 år ” att synas i föreningens olika idrottsarrangemang men också övrigt. På våren ordnas bland annat ett jubileumslotteri och på hösten ordnas en jubileumsfest i Wrethalla.

Lördagen den 16.5.2015 ordnar föreningen en fest i Långdalen för alla medlemmar och övriga intresserade. Föreningens sektioner presenterar sin verksamhet och det bjuds på kaffe, bulla och korv. I sportstugan presenterars föreningens 70-åriga verksamhet genom en utställning bestående av bland annat av pokaler, bilder, filmsnuttar och idrottsutrustning. Såväl ungdomar som äldre personer på Kimitoön är hjärtligt välkomna på fest i Långdalen lördagen den 16.5.2015 kl. 14.00. – 16.00.