Dolphins Senior

KSF Dolphins Senior hösten 2019

60 min (Uppvärming och bassängtid). Pris: 40€/hösttermin.

Dolphins Senior är tänkt för vuxna motionssimmare, som vill simma under handledning. Åldersgräns 16 år. Man behöver kunna simma 200m. Programmet kan varieras enligt behov. Dolphins Senior gruppen tränar till att börja med varannan vecka på torsdagar (jämna veckor) i Kasnäs Badhus.

På kursen övas simteknik genom olika övningar. Olika moment från de fyra simsätten tränas enligt gruppens önskemål (fjärilsim, ryggsim, bröstsim och frisim). Ifall intresse finns övas också starter och svängar enligt reglerna. Träningarna börjar den 12.9.2019

Att delta i Dolphins Senior gruppen är ett ypperligt tillfälle att testa på simträning! Kursen har begränsat antal platser. Anmäl dej via blanketten på hemsidan : https://ksf.sporttisaitti.com/simning/

Deltagaravgiften betalas senast 30.9.2019 till KSF dolphins kontonummer:

FI72 5550 0720 0437 21. Ange simmarens namn som meddelande.

Frågor och anmälningar kan också göras till: Jonna Uggeldal 0408 303303

Byggnadsfirma Jerker Jensén

www.jensens.fi

www.kasnas.com

Alla KSF Dolphins familje- medlemmar har förmånen att köpa 10-gångers kort från Kasnäs till ett pris av 30 euro! Passa på att utnyttja förmånen t.ex. såmedan Dolphins tränar.