Aktiva idrottare och medlemsavgiften!

22.10.2018

Då man är aktiv inom KSF så bör medlemsavgiften vara betald!

De aktiva idrottare som ännu inte är medlem i KSF bör fylla i medlemsansökan här.