Verksamhetsplan & årsberättelse

  VERKSAMHETSPLAN 2017

 

 

Arrangemang:
 

Nationell vårtävling 29,4

Motionsorienteringar i samarbete med KemKi
                             Kommunmästerskap,

Fasta kontroller

 

Delta i:

 

FM, FSOM, NÅIDM och Ekorrstigsfinalen

Internationella och nationella tävlingar

Kommunmästerskap

Distriktstävlingar och motionsorienteringar 

 

Juniorverksamhet

                     

Juniorträffar
                             Fortsatt satsning på nybörjarskolningen, nivåskolning. Start i april

Orienteringsläger för juniorer

                     Övrigt
 

Uppdatering av kartmaterial